VATupdate
Fiscale eenheid kan geen opzet worden verweten omdat zij haar fiscale zaken heeft overgelaten aan deskundig adviseur

Share this post on

Fiscale eenheid kan geen opzet worden verweten omdat zij haar fiscale zaken heeft overgelaten aan deskundig adviseur

http://professional.fiscaaltotaal.nl/Content/Pages/viewnieuws.aspx?id=nw_65151975.aspx&cmpid=RSS|FiscaalTotaal|25-09-2015|fiscaleeenheidkangeenopzetwordenverwetenomdatzijhaarfiscalezakenheeftovergelatenaandeskundigadviseur

Sponsors:

VAT news
VAT news

Advertisements:

  • AXWAY - VATupdate Banner
  • VATupdate.com