VATupdate

Share this post on

Aannemingsbedrijf heeft recht op teruggave van omzetbelasting die is begrepen in onbetaald gebleven facturen

http://professional.fiscaaltotaal.nl/Content/Pages/viewnieuws.aspx?id=nw_65150615.aspx&cmpid=RSS|FiscaalTotaal|27-03-2015|aannemingsbedrijfheeftrechtopteruggavevanomzetbelastingdieisbegrepeninonbetaaldgeblevenfacturen

Sponsors:

VAT news
VAT news

Advertisements:

  • VATupdate.com