VATupdate

Share this post on

Terbeschikkingstelling van voetbalstadion vormt geen verhuur van onroerende zaken – TaxLive

Het HvJ EU oordeelt dat de terbeschikkingstelling van een voetbalstadion in beginsel geen verhuur van onroerende zaken vormt. Het HvJ EU acht hierbij van belang dat SLV ook verschillende diensten verstrekt, die goed zijn voor 80% van de contractuele vergoeding.

via VN Vandaag details – TaxLive.

Sponsors:

VAT news

Advertisements:

  • VATupdate.com